1. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کیش
  2. گروه های کالایی نمایشگاه صنعت ساختمان کیش
  3. کتاب رسمی نمایشگاه صنعت ساختمان کیش 97
  4. نمایشگاه صنعت ساختمان تانزانیا - دارالسلام