دریافت کارت شناسایی

به اطلاع می رساند، مشارکت کنندگان چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کیش برای دریافت کارت شناسایی از روز پنجشنبه 10 آبان 1397 تا جمعه 11 آبان 97 به ستاد برگزاری نمایشگاه مستقر در مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش مراجعه کنند. ساعات مراجعه از 10:00 صبح تا 15:00 خواهد بود. در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور مسئولیت کاملاً بر عهده مشارکت کننده است.

ساعات بازدید از نمایشگاه از 11 تا 14 آبان هر شب از ساعت 17:00 تا 22:00 خواهد بود. مشارکت کنندگان باید نیم ساعت قبل از زمان بازگشایی سالن ها جلوی درب ورودی سالن ها حاضر باشند. بدیهی است از ورود مشارکت کنندگانی که کارت شناسایی دریافت نکرده اند ممانعت به عمل خواهد آمد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت ها به شرح زیر است.

1- تعداد کارت ها متناسب با متراژ غرفه است و طبق جدول زیر تعیین می شود.

کارت شناسایی داخل سالن

متراژ

تعداد

12 متر مربع

3 عدد

13 تا 24 متر مربع

4 عدد

25 تا 50 متر مربع

5 عدد

51 تا 100 متر مربع

7 عدد

101 تا 150 متر مربع

9 عدد

151 تا 300 متر مربع

11 عدد

301 تا 500 متر مربع

13 عدد

501 تا 800 متر مربع

14 عدد

801 تا 1000 متر مربع

16 عدد

1001 متر مربع به بالا

20 عدد

 

2- همراه داشتن عکس 3 در 4 غرفه داران. (تعداد عکس ها بر اساس بند 1 است و همراه داشتن آن الزامی است.)