زمان بازگشایی سالن ها برای شروع عملیات ساخت و ساز - افتتاحیه

به اطلاع می رساند، سالن های تحت پوشش چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران روز دوشنبه مورخ 07 / 08 / 1397 از ساعت 10:00 برای شروع عملیات ساخت و ساز غرف (غرف خودساز یا بدون تجهیزات) گشوده خواهند شد. جدول زمانی عملیات ساخت و ساز، چیدمان و غرفه آرایی به شرح زیر است.

ردیف

روز و تاریخ

ساعات فعالیت

نوع فعالیت

1

دوشنبه 07 / 08 / 97

 10:00 تا 22:00

ساخت و ساز غرفه

2

سه شنبه 08 / 08/ 97

 10:00 تا 22:00

ساخت و ساز غرفه

3

چهارشنبه 09 / 08 / 97

 10:00 تا 22:00

ساخت و ساز غرفه

4

پنجشنبه 10 / 05 / 97

10:00 تا 22:00

چیدمان و غرفه آرایی

مشارکت کنندگانی که مجوز غرفه سازی اخذ کرده اند (شرایط دریافت مجوز غرفه سازی در زیر قسمت غرفه سازی در همین سایت مشخص شده است) با در دست داشتن مجوز غرفه سازی و با مراجعه به مسئول یا مسئولان سالن مربوط، محل مشخص شده برای غرفه را برای شروع عملیات ساخت و ساز تحویل خواهند گرفت. مشارکت کنندگان با غرفه پیش ساخته یا با تجهیزات در تاریخ 10 / 08 / 97 می توانند با مراجعه به مسئول یا مسئولان سالن غرفه خود را آماده و ساخته شده تحویل بگیرند.

تذکر1- روز پنج شنبه مورخ 10 / 08 / 97 فقط برای چیدمان و غرفه آرایی در نظر گرفته شده است و لذا مشارکت کنندگان باید تا قبل از تاریخ مذکور عملیات ساخت وساز را به پایان رسانده باشند.

تذکر2- غرف پیش ساخته یا با تجهیزات در تاریخ 10 / 08/ 1397 برای عملیات چیدمان و غرفه آرایی به مشارکت کنندگان تحویل داده خواهند شد.

تذکر3- ساعات بازدید از نمایشگاه برای عموم از تاریخ 11  لغایت 14 آبان 97 هر شب از 17:00 تا 22:00 خواهد بود. مشارکت کنندگان باید حداقل نیم ساعت قبل از بازگشایی سالن ها جلوی سالن حاضر باشند.

مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کیش روز جمعه مورخ 11 آبان 97، ساعت 17:00 صبح در محل ورودی سالن B خواهد بود.